REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera prowadzonego przez Ewelinę Magas, właścicielkę strony internetowej www.ewelinamagas.pl (dalej: „Newsletter”).
1.2. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Magas,.

2. Definicje

2.1. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiająca wszystkim subskrybentom automatyczne otrzymywanie cyklicznych informacji o nowościach, promocjach, artykułach i innych treściach związanych z działalnością Administratora.
2.2. Subskrybent – osoba, która zapisała się na Newsletter poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.ewelinamagas.pl.

3. Zasady Korzystania z Newslettera

3.1. Zapisanie się na Newsletter jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2. Aby zapisać się na Newsletter, Subskrybent musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój adres e-mail oraz wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera.
3.3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera lub kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Subskrybentom Newslettera w dowolnej częstotliwości oraz do zmiany treści, formatu i częstotliwości wysyłki Newslettera.

4. Dane Osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Ewelina Magas.
4.2. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
4.3. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newslettera oraz mogą być wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora.
4.4. Subskrybent ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@ewelinamagas.pl

5. Odpowiedzialność

5.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane w ramach Newslettera, które pochodzą od partnerów zewnętrznych.
5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które mogą powodować opóźnienia lub brak dostarczenia Newslettera.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.ewelinamagas.pl.
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
6.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2024.